Fizik Özel Ders

Fizik, doğa bilimleri arasında önemli bir yere sahiptir. Doğa olaylarını ve evrenin işleyişini kavramamızda fizik biliminin önemli bir yeri vardır. Dünyada teknolojik gelişmelerin çıkış noktası fizik bilimidir. Hayatımızı kolaylaştıran bir teknolojik gelişme fizik biliminde gerçekleşen gelişime paralel olarak gelişmiştir. İletişimde kullanılan cep telefonlarından günlük hayatın vazgeçilmezi olan bilgisayara kadar birçok teknolojik gelişme fizik bilimindeki gelişmelerden türemiştir.

Hayatımızda bu kadar önemli bir yer işgal eden fizik maalesef ülkemizde hak ettiği itibarı görmemektedir. Ülkemizde fizik liselerde korkulacak bir ders olarak kabul edilmektedir. Üniversite tercihlerinde ise insanların uzak durmaya çalıştığı ya da barajı geçip tercih edecek bir bölümü olmayanların ya da açıkta kalmak istemeyenlerin tercih ettiği bir bölüm olarak ülkemizde algılanmaktadır. Ülkemizde fizik bölümleri, Boğaziçi Üniversitesi gibi sayılı birkaç üniversite dışında ya boş kalmakta ya da düşük puanlı öğrenciler tarafından doldurulmaktadır. Bu da ülkemizde fizik biliminin istenilen seviyede olmamasına sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra YGS/LYS sonuçları incelendiğinde fizik ortalamasının yüksek olmadığı görülmektedir.

Fizik Özel Ders Kursu

Ülkemizde öğrenciler fizik derslerinden korkmakta ve öğrencilerimiz tarafından zor bir ders olarak algılanmaktadır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu tarafından fizik dersine karşı olumsuz bir önyargı mevcuttur. Bu önyargıların oluşmasında belli başlı sebepler mevcuttur. Bu ön yargıların ya da başarısızlıklar sebepleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.
1. İlköğretimden ortaöğretime geçişte yapılan sınavların istenilen seviyede olmaması. Ortaöğretime geçen öğrencilerin yeterli alt yapıya sahip olmaması. Özellikle test tekniğine alışan öğrencilerin işlem kabiliyetlerindeki düşüş ortaöğretimde başta matematik ve fizik olmak üzere birçok dersi olumsuz olarak etkilemektedir. Öğrencilerin matematik ve geometride yaşadığı sıkıntılar fizik dersini olumsuz olarak etkilemektedir.
2. Ülkemizde müfredata oranla fizik ders sayısı yetersizdir. Konuların çokluğu ders sayılarının yetersizliği fizik öğretmenlerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Öğretmenlerimiz konuları yetiştirmek için konuları hızlı bir şekilde anlatmakta ve yeterli örnekler verememektedir. Bu da öğrencilerimizin farklı örnek türleriyle konuları pekiştirememesine sebep olmaktadır.
3. Okullarda fizik dersine karşı oluşan önyargıyı bitirecek, fizik derslerinin aslında eğlenceli ve kolay olduğunu kanıtlayacak çalışmalar öğretmenlerimiz tarafından yeterince yapılamamaktadır.
4. Sayısal dışında alanlara yönelecek öğrenciler tarafından fizik dersi birinci dereceden önemli bir ders olarak algılanmamaktadır. Fakat bu görüş son derece hatalı ve yanlış bir görüştür. YGS sınavındaki fizik soruları tüm öğrencileri kapsamakta ve puan getirmektedir. Özellikle sözel öğrenciler tarafından fizik sorularının çözümü ile alacakları 5-10 puan onları biranda rakiplerinin 50.000 kişi önüne geçirecektir. Özellikle dilden girip Boğaziçi gibi üniversiteleri düşleyen öğrencilerin fizik yapmaları bir zorunluluktur. Sayısaldan hazırlanan öğrenciler içinse fizik olmazsa olmaz bir derstir. Son yıllarda yapılan sınavlar incelendiğinde fizik dersi sayısalda istenilen matematik netine ulaşamayan öğrencileri için bir kurtarıcı rolü üstlenmektedir.

Fizik Özel Ders Faydaları

Ülkemizde fizik derslerinde yaşanan süreçler incelendiğinde özel ders bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle öğrenciler tarafından bir kurtarıcı olarak görülen dershanelerin kapatılması sürecinde fizikte özel ders olmazsa olmaz olarak öngörülmektedir. Bu noktada kimden ders alacağız sorusu velilerimizin aklında önemli bir soru olarak işgal etmektedir. Dersi verecek öğretmenin yeterli kalitede olması o dersin başarılı olmasında önemli bir etkendir.
İstanbul Özel Ders olarak alanında kendini kanıtlamış Boğaziçi Üniversitesi mezunu öğretmenlerimizle öğrencilerimiz için fizik dersleri korkulacak bir ders olmaktan çıkacaktır. Ortaöğretim fizik derslerinden üniversite fizik derslerine kadar farklı seviyelerde ders verebilen öğretmenlerimizle fizik dersleri öğrencilerimiz için artık daha eğlenceli ve zevkli bir hale gelecektir.