Uluslararası Bakalorya Diploma Programı olarak bilinen IB programları, bir öğrencinin hayatında dönüm noktası olacak kadar önemli olduğu için kesinlikle öğrenciler IB özel ders seçeneklerine yönelmelidir. 16-19 yaş grubu öğrencileri kapsayan bu program, üniversite öncesi 2 yıl süre ile verilen geniş kapsamlı programlardır. Akademik olarak oldukça zorlayıcı bir program olan IB programının sonrasında da öğrenciler final sınavına tabi tutulacaktır. Öğrencilerin sosyo-kültürel, psikolojik, duygusal ve fiziksel esenliğine katkı sağlayacak bu program öğrencilerin kariyer planlarının kritik eşiği niteliğindedir. Ayrıca bu programda başarılı olmuş öğrenciler tüm dünyadaki üniversitelerden saygı görmektedir. Bu yüzden öğrenciler için büyük önem taşıyan IB programlarının final sınavlarına elit düzeyde İngilizce eğitimi veren özel dersler mutlaka tercih edilmelidir.

Tüm alanlarda verilen özel dersler öğrencinin başarısına inanılmaz katkı sağlamaktadır. Birebir eğitim alma fırsatı sunabilen özel dersler okullardaki eğitimin bir sonuca ulaşabilmesi adına gerekli yardımcı programlardır. Türk eğitim sisteminde ders programlarına harfiyen uyulması gerekliliği öğrencileri yüzeysel ve aceleci ders anlatımına maruz kalmasına sebep açmıştır. IB programları sınavları öğrencilerin bu anlatım teknikleri sonucunda geçilebilecek kadar kolay bir sınav olmadığından, mutlaka deneyimli bir eğitim koçu tarafından yapılacak yönlendirmeler ve çalışma disiplini ile öğrenciler bu programdan başarılı ile ayrılarak hedeflerine ulaşmakta önemli bir adım atmış olacaktır. Öğrenciler, özel ders kampanyalarından yararlanarak sadece IB programları için değil zorlandıkları veya daha da başarılı olmak istedikleri tüm programlarda üst düzey bir destek alabilirler.

İngilizce kadar öğrencilerin okul dışında destek görmeleri gereken birtakım zorluk derecesi yüksek dersler de bulunmaktadır. Bunlardan biri ise sayısal derslerden olan fizik dersidir. Bol bol uygulamalı soru çözümlerine ve detay anlatımlarına ihtiyaç duyulan bu dersin, okul eğitiminde yetersiz anlatım teknikleri ve zamansal kısıtlamalardan dolayı eksik bir anlatım ve uygulama gerçekleşir. Özel anlatım ve farklı tekniklerin uygulanabileceği Fizik özel ders programları, bu aşamada öğrenciler için oldukça katkı sağlayacak programlardır. Öğrencilerin, sonsuz geri bildirim alabileceği özel ders uygulamalarında konu anlatımı tam anlaşılmadan bir sonraki konuya geçilmesine izin verilmediği için, birbiri ile bağlantılı olan konular ile ders bir bütün olarak işlenmektedir.

Şüphesiz, zorluk derecesi en yüksek olan sayısal ders ise matematik dersi olarak bilinmektedir. Ülkemizde yapılan sınavlarda matematik yapma ortalaması çok düşük olduğundan sınavlardaki başarı sıralamasını etkileyecek en önemli unsurlardan ilki de matematik yapabiliyor olmanızdır. Ancak okul eğitiminde alınabilecek matematik eğitimi yeterli görülmediğinden matematik özel ders alacak öğrenciler, bu sayede sınavlarda çözebilecekleri ekstra bir soru ile hem binlerce öğrencinin önüne geçecektir hem de kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaşacaklardır. Her alanda sunulan özel derslerin özellikle matematik alanında olması da ayrıca büyük önem taşımaktadır. Bu gibi derslerde sadece sınavlar için değil, yeterli öğrenme sağlamak için de özel ders fırsatları değerlendirilmelidir.

İstanbul özel ders etkinliklerine katılan bir öğrenci, bu etkinliğe katılmamış ve sadece okuldaki bilgiler ile kariyer hedeflerine ulaşmak isteyen öğrencilerden birkaç adım öndedir. Okul ortamının öğrencilere sunmuş olduğu dezavantajlı durumlar, öğrenci başarısında önemli bir değişkendir. Öğrencilerin bazı konularda farklı anlatım tekniklerine bazı durumlarda ise uygulamalı eğitimlere ihtiyaç duyduğu aşikârdır. Ancak sınıf ortamının elverişsizliliği ve öğretmenlerin uymak zorunda olduğu yıllık ders programları öğrenciler tam bir öğrenme gerçekleştirememektedirler. Özel derslerin bu aşamada öğrencilere tüm eksikliklerini gidermesi konusunda yardımcı eğitim programları olmasından dolayı, öğrenciler tüm eksikliklerinin bu programlar sayesinde giderebilir ve başarılı bir geleceğe adım atabilirler.