Matematik Özel Ders

Geometri ve Matematik tüm derslerin içinde en çok özel ders ihtiyacı olanıdır. Öğrenciler pek çok sözel derste gayretli bireysel çalışmaları ile başarıya ulaşabildikleri halde , Matematik ve Geometri konularında bir yol gösterene ıhtiyaç duyulmuştur. Üniversite kariyerini düşünen pek çok öğrenci ve ebeveyn Matematik ve Geometri derslerinde başarılı olmadan iyi bir kariyerin olamayacağının farkındadırlar. Okullar, sınırlı ders saatleri ve kalabalık sınıflar ile her öğrencinin bu dersleri kavramalarına yoğunlaşamamışlardır. Dershaneler de okullar gibi sınıf ortamından oluştuğundan her öğrencinin düzeyine ulaşamamıştır. Bu bilinç ile Geometri ve Matematik özel ders eğitimine büyük bir ilgi ve talep oluşmuştur. Özel ders, her öğrencinin bilgi seviyesine psikolojik durumuna göre ders vermeyi hedeflemektedir.
Matematik ve Geometri dersleri sadece formüllerden ibaret olan bir ders değildir. Konu anlaşıldıkça zevk alınan, çözülebildikçe öğrencide özgüven duygusunun geliştiği derslerin en başında yer alır. İyi bir matematik ve geometri eğitimi insanın sadece eğitim hayatında başarılı olmasını sağlamaz, ayrıca analitik düşünmeyi kazanmasında, bireysel hayatında da doğru kararlar verebilmesinde önemli rol oynar.

Matematik Özel Ders Fayfaları

Okula ilk başlandığında Matematik, Sosyal, Fen ve Türkçe gibi temel derslerle karşılaşılır. Sahip olunan yeteneklere göre bazı derslere daha çok ilgi duyulur ve sevilir, bazılarına ise zorunluluktan çalışılır. Öğrenci, ilkokul çağlarında başarısız olunan noktalarda anne ve babaların desteği ile iyi bir seviyeye kadar ulaşabilir. Daha sonrasında ise gerek ebeveynlerin iş yükü gerekse derslerin yoğunlaşması ile birlikte daha profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyulur. Bazı dersler bireysel çalışma ile anlaşılabildiği halde, başta Matematik ve Geometri olmak üzere bazı dersler de profesyonel yardım olmadan başarıya ulaşılması zor olan derslerdir.

Matematik Özel Ders Neden Gerekir?

Matematik ve Geometri dersleri önceki konular anlaşılmadan sonraki konuların anlaşılamayacağı ders kategorisine girer. Yetersiz öğrenme ve sınıfta geri kalma o dersten uzaklaşmaya ve hatta nefret etme noktasına kadar getirir. Halbuki zamanında başvurulacak Matematik veya Geometri özel dersi öğrencinin dersten kopmasını önler ve ileride telafisi çok zor olacak olan bilgi birikime ulaşmasını sağlar. İstanbul özel ders öğretmeni, öğrencinin bilgi ve kavrama seviyesine göre ve psikolojik durumuna göre ders anlatır. Bilindiği üzere her öğrencinin kavraması, öğrenme becerisi, psikolojik durumu farklıdır. Bu koşulları bilen özel ders öğretmenleriyle Matematiğin kolay, yapılabilir ve zevkli bir ders olduğu görülür. Günümüzde çok yoğun bir talep gören Matematik ve Geometri özel dersi ile ebeveynler çocuklarının artan başarısından memnun olmuşlar bu memnuniyetlerini her seferde dile getirmektedirler.