Matematik Özel Ders

İyi gelecek iyi matematik öğreniminden geçer. Geometri ve matematik özel ders sayesinde bu durum da kolaylıkla halledilir.
Matematik problem çözme yetisi geliştirme , hayatın herhangi bir evresinde problemi çözmeyi kolaylaştıran yöntem dersidir . Sadece okul hayatında değil hayatın tümündedir. Zaman yaş hesaplarından diyet listelerine kadar
yemekten alınan kalori > harcadığın kalori = kilo alımı 🙂
Tabi özellikle okul yıllarında problemin kendisidir. İyi bir lise ve üniversite öğrenimi için girilen sınavlarda katsayısı yüksek olup genellikle okullarda matematik öğrenimi için öğrencilere yeterli süre ve pekiştireç tanımadığından problem büyüdükçe büyür.

Matematik Özel Ders Kursu

Matematik özel dersi bunun için büyük önem taşır. matematik ve geometri disiplin ve sistem gerektiren dersler olduğundan matematik özel dersi öğrenciye problemle baş edebilme, yeterli alıştırma yapma ve ders çalışma disiplini kazandırmayı hedefler.

Düzenli matematik-geometri dersi öğrenciyi hedefe yaklaştırır. Özel derslerden sonuç alınması için sürekliliği önemlidir. Yapılan genel hata ise 8. sınıf ya da 12. sınıfta özel ders düşünülmesidir. Unutulmamalıdır ki; öğrenme bir süreçtir her öğrencinin öğrenme süresi ise farklıdır ve bir basamağın eksik olması sıkıntı yaratır.

Çocuklarımızın hayatına yön veren en önemli sınav şüphesiz üniversiteye giriş sınavıdır. Üniversiteye giriş sınavı ise iki basamaklı olup ilk olarak YGS sınavı düzenlenmekte, bu sınavı başarıyla tamamlayan öğrenciler LYS sınavına girmeye hak kazanmaktadır. Öğrenciler sınıfların çok kalabalık olması, yetersiz öğretmen sayısı, dikkat dağınıklığı, kendi başına çalışmayı bilmemeleri veya çalışamamaları gibi pek çok nedenden dolayı derslerin birçoğunda bilgi yetersizliği yaşamakta bu da üniversiteye giriş sınavlarında başarısızlık doğurmaktadır. Matematik özel ders ile Ygs sınavından iyi bir puan alınabilir. Özellikle İstanbul’da liselerde çok kalabalık sınıflarda eğitim verildiğinden İstanbul özel ders almadan üniversite kazanılamayacak bir şehirdir diyebiliriz.

Geometri Özel Ders

Birçok lise öğrencisi genç son seneye kadar derslerine çok fazla önem vermemekte, son sene ise sağlam bir temeli olmadığından derslerde başarısızlık yaşamaktadır. Bilindiği gibi YGS sınavında özellikle 9. Sınıf yani lise 1 konuları sorulmakta, öğrencilerin 9. Sınıftaki bilgileri test edilmektedir. Lise öğrenimi boyunca 3 sene ders çalışmayan öğrenciler ise son sınıfta okullarında yalnızca 12. Sınıf müfredatı işlendiğinden eski konular bakımından eksik kalmakta, sağlam bir temeli olmadığından YGS sınavında başarısız sonuçlar elde etmektedirler. Bununla birlikte 4 yıl boyunca derslerine çalışmış olan öğrenciler dahi 9. Sınıf konularını unutabilmekte, okulda da bu derslerin tekrarı yapılmadığından ne yazık ki başarısız olabilmektedir.